https://www.traditionrolex.com/17 Mapei | TOOM INTERIER s.r.o.
info@toom.cz +420 777 225 595
+420 777 225 595 info@toom.cz

Výrobky Mapei jsou součástí našeho každodenního života: prostřednictvím výrobků aplikovaných v našich domovech nebo ve formě konstrukcí budov či fasád historických domů.

Díky pokročilým inovacím našich laboratoří výzkumu a vývoje používáme při tvorbě našich výrobků takové suroviny a materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí a snižují energetickou náročnost budov. Usilujeme o trvalé zvyšování kvality života i bezpečí a estetické úrovně prostředí, v němž žijeme.

Hydroizolace
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Ochrana a opravy betonu
Výrobky na dřevěné krytiny
Zateplování, omítky a nátěry zdiva
Výrobky pro podzemní stavitelství
Přísady do betonu
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na sportovní povrchy
https://www.traditionrolex.com/17